WYZWANIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ 2018
Kraków, 14 - 16 czerwca 2018

Program

Czwartek 14 czerwca

16.00 – 19.00
Warsztaty
 1. WARSZTAT 1: Zaburzenia rytmu serca – EKG w arytmiach uwarunkowanych genetycznie: zespół wydłużonego QT i zespół Brugadów.
  Maria Miszczak-Knecht (Warszawa), Krzysztof Czyż (Poznań) – limit 25 uczestników.
 2. WARSZTAT 2: Zastosowanie echokardiografii w diagnostyce wybranych wad wrodzonych serca u noworodków
  Zbigniew Kordon (Kraków) – limit 30 uczestników.
 3. WARSZTAT 3: Monitorowanie echokardiograficzne zaburzeń hemodynamicznych u noworodka
  Piotr Kruczek, Piotr Szymański (Kraków) – limit 30 uczestników.

Piątek 15 czerwca

08.30 — 9.15
Przywitanie gości
Waldemar Bobkowski - Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
Andrzej Rudziński - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Jacek Białkowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej
09.15 — 09:45
Wykład gościa specjalnego: Marc Gewillig - Wyzwania w leczeniu dzieci po operacji Fontana (30 min)
09:45 – 10:15
Wykład gościa specjalnego: Janusz Skalski - Od pediatrii mistycznej do pragmatycznej w dawnej Polsce (30 min)

10:15 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 — 12:30 Sesja 1
Nowe trendy w leczeniu niewydolności serca u dzieci
Przewodniczący: Grażyna Brzezińska-Rajszys, Andrzej Rudziński, Tomasz Moszura
 • Patofizjologia niewydolności serca i nowe markery u dzieci
  Anna Turska-Kmieć (Warszawa, 15 min)
 • Aktualne standardy leczenia niewydolności serca u dzieci
  Joanna Kwiatkowska (Gdańsk, 15 min)
 • Wykład gościa specjalnego:
  Luca Di Chiara: Experience with Levosimendan in the treatment of acute decompensated congestive heart failure in children (20 min + 10 min dyskusja)
 • Mechaniczne wspomaganie krążenia i przeszczep serca u dzieci
  Roman Przybylski, Szymon Pawlak (Kraków/Zabrze, 20 min)
 • Przypadek: Banding pnia płucnego – metoda leczenia niewydolności skurczowej lewej komory u niemowląt z kardiomiopatią rozstrzeniową
  Anna Brodzikowska (Warszawa, 5 min)

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 14:30 Sesja 2
Zespół Fallota
Przewodniczący: Robert Sabiniewicz, Małgorzata Szkutnik, Jacek Moll, Jacek Kusa
 • Diagnostyka i kwalifikacja do leczenia
  Andrzej Rudziński (Kraków, 15 min)
 • Wczesne i odległe wyniki leczenia kardiochirurgicznego
  Jacek Kołcz (Kraków, 15 min)
 • Zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej
  Paweł Dryżek (Łódź, 15 min)
 • Jakość życia po operacji zespołu Fallota
  Radosław Pietrzak, Karolina Łobodda. (Warszawa, 15 min)

14:00 - 15:00 Przerwa obiadowa

15:30 – 17:00 Sesja 3

Nowe spojrzenie na omdlenia u dzieci
Przewodniczący: Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht, Bożena Werner, Artur Bossowski

 • Nowa definicja omdleń odruchowych, metody diagnostyczne
  Maria Miszczak-Knecht (Warszawa, 15 min)
 • Leczenie omdleń odruchowych
  Lesław Szydłowski (Katowice, 15 min)
 • Przyczyny nagłego zgonu sercowego — rola badań genetycznych
  Paweł Własienko (Warszawa, 15 min)
 • Któremu dziecku z omdleniami wszczepię stymulator, a któremu ICD
  Waldemar Bobkowski (Poznań, 15 min)
 • Przypadek: Zespół Brugadów potwierdzony genetycznie
  Monika Brzezińska (Warszawa/Poznań, 5 min)

17:00 -17:15 Przerwa kawowa

17:15 — 18:30 Sesja Konsultanta Krajowego i Przewodniczącego Sekcji KD PTK
Przewodniczący: Jacek Białkowski, Waldemar Bobkowski

Prezentacje ustne wybranych najciekawszych prezentacji na konferencjach naukowych oraz publikacji naukowych członków naszej Sekcji z poprzedniego roku kalendarzowego

Sobota 16 czerwca

09.00 – 12.00 Sesja Przypadków (1)
Przewodniczący: Wanda Kawalec, Tomasz Mroczek, Jerzy Stańczyk, Agnieszka Skierska
 1. Wystąpienie Delegata Narodowego AEPC
  Joanna Dangel (15 min)
 2. Ostre zapalenie osierdzia, stały problem pediatryczny w diagnostyce i leczeniu u dzieci.
  Czubaj-Kowal M.1, Swolkień A.1, Sokołowski M.1, Konarska K.2, Weryński P.2, Rudek-Budzyńska A.2, Rudziński A.2 (1Oddział Pediatrii Szpitala im St. Żeromskiego, 2Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej USD w Krakowie).
 3. Failing Fontan – czy skończyły się możliwości postępowania?
  Z. Powichrowska1, L. Ziółkowska1, M. Zubrzycka2 (1Klinika Kardiologii, 2Pracownia Interwencji Sercowo- Naczyniowych, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)
 4. Hybrydowe zamknięcie mięśniowego ubytku przegrody międzykomorowej u 4,5-kilogramowego niemowlęcia.
  Gałeczka M.1, Fiszer R.1, Pawlak S.2, Śliwka J.2, Litwin L.1, Szkutnik M.1, Białkowski J.1 (Zabrze)
 5. „Drzewo na talerzu” - pacjent po operacji Fontana …?
  Justyna Topolska-Kusiak, Anna Mazurek-Kula, Paweł Dryżek, Jadwiga Moll (Klinika Kardiologii, Instytut CZMP w Łodzi)
 6. Rodzinna kardiomiopatia rozstrzeniowa z nieprawidłowym genem TPM1.
  Janusz Czarnecki, Grażyna Zadrozińska, Anna Bochyńska (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu)
 7. Co ma Infekcyjne zapalenie wsierdzia do stymulacji bezelektrodowej.
  Weronika Płachta1, Przemysław Mitkowski2, Rafał Surmacz1, Krzysztof Czyż1, Aldona Siwińska1, Waldemar Bobkowski1 (1Klinika Kardiologii Dziecięcej, 2I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 8. Kiedy i dlaczego należy wdrożyć leczenie żywieniowe u niemowląt z wrodzonymi wadami serca?
  Joanna Książyk, Janusz Książyk (Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie)
 9. Zakażenia RSV u noworodków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z wrodzonymi wadami serca
  - Grant edukacyjny firmy AbbVi -

  Ryszard Lauterbach (Klinika Neonatologii SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

12:00 - 13:00 Przerwa obiadowa

13.00 – 15.30 Sesja Przypadków (2)
Przewodniczący: Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Lidia Ziółkowska, Piotr Weryński
 1. Skrajnie rzadki wariant LQTS (LQTS 7) u dziewczynki, wyzwanie diagnostyczne i terapii.
  Pitak M1, Rudek-Budzyńska A.1, Weryński P.1, Kuźma J.1, Jastrzębski M.2 (1Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej USD, 2I Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM w Krakowie)
 2. Przez żołądek do serca – dylematy diagnostyczno-terapeutyczne u 13-letniego chłopca z utratami przytomności.
  Piotr Wieniawski, Marcin Grabowski, Bożena Werner (Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
 3. Nieoczekiwane powikłania nadciśnienia tętniczego u nastolatka.
  Jarosław Meyer-Szary, Joanna Kwiatkowska, Robert Sabiniewicz, Anna Wałdoch, Maciej Brzeziński (Gdańsk)
 4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – temat wciąż aktualny. Historia choroby 17 – letniej pacjentki.
  Dobrosława Sobiech, Jerzy Wójtowicz, Karolina Kierus, Jerzy Konstantynowicz, Artur Bossowski (Białystok)
 5. Prenatalna restrykcja przewodu tętniczego - czego można spodziewać się u noworodka?
  Grzyb A., Duliban J., Dangel J. (Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP, Warszawa)
 6. Częsty objaw, rzadkie rozpoznanie – na co warto zwrócić uwagę w diagnostyce omdleń u dzieci?
  Paweł Tracewski, Robert Nahirny, Łukasz Chodorowski, Sebastian Stec, Jacek Kusa (Oddział Kardiologii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo - Rozwojowy)
 7. Historia rodziny zapisana w genach.
  Piotr Kędziora, Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Jerzy Stańczyk (Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM w Łodzi, Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej, Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi)

15.30 – 15.45 Zakończenie Konferencji
Waldemar Bobkowski - Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
Andrzej Rudziński - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego