WYZWANIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ 2018
Kraków, 14 - 16 czerwca 2018


Materiały z Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej w Krakowie

Drogie Koleżanki i Koledzy,

XVII Konferencję Naukowo–Szkoleniową SKD PTK mamy zaszczyt w tym roku organizować w KRAKOWIE. To jest szczególny ROK z powodu obchodów 100-lecia niepodległości Polski, w której historii nasze Miasto i jego mieszkańcy zawsze odgrywali niepoślednią rolę. To także jest powód do radości goszczenia Was właśnie teraz w Krakowie.

Kardiologię dziecięcą śmiało możemy uznać za jedną z ważniejszych społecznie dyscyplin medycznych. Dostrzegamy pozytywne zmiany jakie dokonują się w naszej specjalności, ale też istniejące nadal poważne wyzwania organizacyjne, kadrowe i sprzętowe. Należymy do bardzo nielicznej grupy zawodowej o szczególnych wymogach i odpowiedzialności, obciążonej znacznie ponad oczekiwania i rzeczywiste potrzeby w zakresie naszej specjalności. To wszystko wiemy i staramy się poprawić poprzez różne działania, w tym informacyjne dla dyrekcji naszych ośrodków i organów decyzyjnych Państwa.

Niezwykle istotną rolę w doskonaleniu opieki nad naszymi pacjentami odgrywają systematyczne szkolenia, także w ramach dorocznych Konferencji SKD PTK. Spośród różnych tematów wybraliśmy te, które uznaliśmy za szczególnie ważne w świetle obecnych wyzwań kardiologii dziecięcej. Należą do nich: trudne diagnostycznie i terapeutycznie różne typy arytmii, nowe trendy w leczeniu niewydolności serca, aktualne poglądy na omdlenia u dzieci, zaś z wad serca wyzwania diagnostyczne i terapii w zespole Fallota.

Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas zaowocuje poszerzeniem wiedzy z zakresu wybranej przez nas tematyki. Będzie też okazją do radości z koleżeńskich spotkań i przypomnienia sobie, jak interesujące i szczególnie piękne o tej porze roku jest nasze Miasto.

Zapraszamy serdecznie do KRAKOWA

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XVII Zjazdu SKD PTK KRAKÓW ' 2018
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rudziński

Za uczestnictwo w konferencji przysługuje 17,25 punktów edukacyjnych na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, - udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji oraz 13 pkt. edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego